Titleการศึกษาวิธีการนำศาสนาเข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหายาเสพติด
Imprint [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ประสานงานกลางองค์การภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, [25--]
Descript 64 หน้า ; 29 ซม

ศาสนากับสังคม ยาเสพติด ยาเสพติด -- แง่จิตวิทยา พุทธศาสนากับสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.33783 ก522CHECK SHELVES
Political Science Library613.83 ก522CHECK SHELVES