Authorชำเลือง วุฒิจันทร์
Titleเอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยาเรื่อง การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ / ชำเลือง วุฒิจันทร์
Imprint กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2526
Descript 289 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, แผนที่

พุทธศาสนากับสังคม สงฆ์ -- ไทย สงฆ์ -- การปกครอง สงฆ์ -- การศึกษา พุทธศาสนา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.337 ช217อCHECK SHELVES