Authorพระรัตนเวที
Titleการแสดงธรรมเทศนาแบบสักวาที-ปรวาทีเรื่อง ชีวิตใหม่ / โดย พระรัตนเวที, พระราชพุทธิญาณ ณ หอประชุมคุรุสภา
Imprint พระนคร : กรมสามัญศึกษา, 2508
Descript 87 หน้า

ธรรมเทศนา พุทธศาสนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.323 พ1711กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.323 พ1711กCHECK SHELVES