Titleคู่มือการศึกษาพระอภิธรรมมัตถสังคหะ / โดย พระชาญบรรณกิจ
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์อาศรมอักษร, 2506
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 90 หน้า

อภิธรรมมัตถสังคหะ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3124 อ163คกCHECK SHELVES