Titleปัญหาพระยามิลินท์ เล่ม 1 ตอนมิลินทปัญหา
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2472
Descript 106 หน้า

SUMMARY

ปัญหาพระยามิลินท์นี้ เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อชี้แจงข้อพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้ง โดยนำเอาอดีตนิทานเรื่องพระนาคเสนแก้ปัญหาพระยามิลินท์โยนกราช อันเป็นเรื่องมีเค้ามูลความจริงมาตั้ง แล้วแต่งอธิบายพระธรรมวินัย ผู้แต่งปรากฏคือ พระปิฎกจุฬาภัย แต่งเป็นภาษาสันสกฤต แต่ได้มีการคัดลอกสืบต่อกันมา ไทยเราได้มีการแปลเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา สำหรับฉบับนี้ราชบัณฑิตยสภาได้ให้นายยิ้ม บัณฑยางกูร เรียบเรียงและพิมพ์เฉพาะตอนที่เรียกว่า มิลินทปัญหา เท่านั้น


พุทธศาสนา -- ปกรณ์พิเศษ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3123 ม37ป ล.1LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3123 ม37ป ล.1LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3123 ม37ป ล.1LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3123 ม37ป ล.1LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1031 ล.1 2472LIB USE ONLY