Authorพร้อม สุทัศน์ ณ อยุธยา
Titleการฝังรากฐานพระพุทธศาสนาลงที่บ้าน "คูบัว" อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ถึง พระเจ้ากนิษกะจาก พ.ศ. 273-703 / พร้อม สุทัศน์ ณ อยุธยา
Imprint พระนคร : แพร่พิทยา, 2511
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 264 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

พุทธศาสนา -- ไทย -- ประวัติ โบราณคดี -- ไทย -- ราชบุรี คูบัว (ราชบุรี)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.309 พ17ก 2511CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.309 พ17ก 2511CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.309 พ17ก 2511CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.309 พ17ก 2511CHECK SHELVES