Authorพระชาญบรรณกิจ
Titleพระอภิธรรมเป็นพุทธพจน์ / พระชาญบรรณกิจ
Imprint พระนคร : พระอภิธรรมมูลนิธิ, 2514
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 49 หน้า

พระอภิธรรม ธรรมะ พุทธศาสนา -- คำถามและคำตอบ