Authorกรับ ปาลิต
Titleตอบปัญหาคิหิปฎิบัติพิมพ์ขึ้นไว้เป็นตัวอย่างสำหรับผู้ศึกษา ประโยคนักธรรมตรี / กรับ ปาลิต
Imprint [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์จันเฮง, 2471
Edition พิมพ์ครั้งที่ 5
Descript 130 หน้า

CONTENT

เฉลยปัญหาคิหิปฎิบัติพวกที่ 1 ถึงพวกที่ 12 -- ปัญหาวินัยบัญญัติ -- ปัญหาธรรมวิภาค -- ปัญหาพุทธประวัติ


พุทธศาสนาเถรวาท พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.307 ก1711ตLIB USE ONLY