Authorพระมหาวีรวงศ์
Titleแว่นใจ / ของ พระโพธิวงศาจารย์ เจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา สถิตย์ณวัดสุปัฏน์ จังหวัดอุบลราชธานี เรียบเรียง สำหรับสอนทวยราษฎร์ทั้งปวง
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์อักษรนิติ, 2470
Descript 22 หน้า : แผนที่ ; 18 ซม

SUMMARY

เป็นธรรมเทศนา เรียบเรียงโดยพระโพธิวงศาจารย์ หรือ พระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) ว่าด้วยเรื่องของความมีปัญญา ความขยันหมั่นเพียร ความรู้ผิดชอบชั่วดี ความไม่เห็นแก่ตัว การมองซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน


ธรรมเทศนา ธรรมะ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.304 พ1711ว 2470LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 0553 2470LIB USE ONLY