Authorพระศรีวิสุทธิวงศ์
Titleพระธรรมเทศนาวิสาขบูชา พระศรีสุทธิวงศ์ ถวายที่ค่ายหลวง หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2466 / พระศรีวิสุทธิวงศ์
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, [25--]
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 26 หน้า

SUMMARY

พระธรรมเทศนาวิศาขบูชา เป็นเทศนาเรื่องพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นโลกนาถคือผู้เป็นที่นั่งของโลก และโลกนายกคือเป็นผู้นำของโลก ทรงสั่งสอนให้เข้าใจถึงคติของธรรมดาจนหายหลงเมาในอารมณ์นั้น ๆ ทำให้จิตเป็นสุข และไม่ว่าพระองค์จะทรงสั่งสอนอย่างไร ก็ทรงปฏิบัติอย่างนั้น จึงถือเอาพระองค์เป็นตัวอย่างได้ ทรงมีพระธรรมคำสั่งสอนเป็นเครื่องนำปัญญา และมีพระสงฆ์เป็นผู้นำพระธรรมไปเผยแพร่ให้ปรากฏ นอกจากนั้นยังมีเรื่องพุทธประวัติ การบวชในสมัยพุทธกาล และอุบาสกอุบาสิกาอีกด้วย


ธรรมเทศนา พุทธศาสนา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.304 พ1711พจLIB USE ONLY