Authorจันทรจุฑา ไชยันต์, ม.จ, 2445-2462
Titleคำแก้กระทู้ธรรม / ของ หม่อมเจ้าจันทรจุฑา. กับ, พระนิพนธ์ของเสด็จตาแลเสด็จพ่อ
Imprint [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468
Descript (9), 79 หน้า ; 18 ซม

CONTENT

พระนิพนธ์ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ: เรื่องไข้เจ็บ -- เรื่องแปลคำเพี้ยน. พระนิพนธ์ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย: คำโคลงว่าด้วยความเกียจคร้าน -- คำขับตามระดู -- คำฉันท์เฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย. คำแก้กระทู้ธรรม ของ หม่อมเจ้าจันทรจุฑา: คนสอาดย่อมไม่ยินดีในบาป -- ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย -- หิริโอตตัปปะย่อมรักษาโลกไว้ดี -- ฝึกฝนจิตต์เปนการดี -- ธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม -- คำจริงเป็นวาจาไม่ตาย


จันทรจุฑา ไชยันต์ ม.จ. 2445-2462 โรค -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา ภาษาไทย -- คำศัพท์ พุทธภาษิต

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.304 จ115คLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.304 จ115คLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.304 จ115คLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.304 จ115คLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.304 จ115คLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1283 2468LIB USE ONLY