Authorพระสาสนโสภณ (สุวฑฒโน)
Titleรายการบริหารจิต / โดย พระสาสนโสภณ (สุวฑฒโน). กฎแห่งกรรม ตอนชีวิตครู / โดย ท.เลียงพิบูลย์
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2511
Descript 39, 125 หน้า

กรโกสียกาจ พลอากาศตรี หลวง 2445-2511 ธรรมเทศนา กรรม หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3 พ1711รCHECK SHELVES