Authorสัจจาภิรมย์อุดมราชภักดี, พระยา
Titleเทวกำเนิด : เค้าความเป็นมาของปวงเทพเทวดาทั้งหลาย พร้อมด้วยอภินิหาร ความศักดิ์สิทธิ์ / พระยาสัจจาภิรมย์อุดมราชภักดี
Imprint พระนคร : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2511
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 304 หน้า : ภาพประกอบ

เทพปกรณัม ศาสนาพราหมณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.1 ส112ท 2511CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.1 ส112ท 2511CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.1 ส112ท 2511CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.1 ส112ท 2511CHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryBL325 ส112ท 2511CHECK SHELVES