Authorสมพร เทพสิทธา
Titleชาติหน้าและสวรรค์มีจริงหรือไม่ พร้อมด้วยบันทึกของท่านสุชีโวภิกขุ และคำนำของอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ / สมพร เทพสิทธา
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2492
Descript 85 หน้า

สวรรค์ ชาติหน้า

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)218 ส16ชCHECK SHELVES