Authorเหลี่ยวฝาน
Titleโอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน / แปลโดย เจือจันทน์ อัชพรรณ
Imprint กรุงเทพฯ : บัณฑิตการพิมพ์, 2524
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript [11] 102 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

การสร้างอนาคต -- วิธีแก้ไขความผิดพลาด -- วิธีสร้างความดี -- ความถ่อมตน -- ลำดับการสอบไล่ของจีน


ศีลธรรมจรรยา จริยศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)179.9 ห736อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)179.9 ห736อCHECK SHELVES