Authorวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง, 2441-2505
Titleวิธีทำงานและสร้างอนาคต / หลวงวิจิตรวาทการ
Imprint [พระนคร] : คลังวิทยา, 2502
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 376 หน้า

จิตวิทยา การทำงาน ความสำเร็จ การแนะแนวการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library371.42 ว323วCHECK SHELVES