Authorจำนงค์ ทองประเสริฐ
Titleตรรกศาสตร์ : ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการใช้เหตุผล / จำนงค์ ทองประเสริฐ
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517
Edition พิมพ์ครั้งที่ 5
Descript 575 หน้า

ตรรกวิทยา ตรรกวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)160 จ215ต 2517CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)160 จ215ต 2517CHECK SHELVES
Arts Library : StackBC117 จ225ต 2517CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)BC50 จ225ต 2517CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)BC50 จ225ต 2517CHECK SHELVES