Authorอาภา ภมรบุตร
Titleจิตวิทยาในการรับราชการ / โดย อาภา ภมรบุตร
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, [25--]
Descript 12, 326 หน้า ; 19 ซม

ความพอใจในการทำงาน ข้าราชการ จิตวิทยาองค์การ การทำงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)158.26 อ634จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)158.26 อ634จCHECK SHELVES