Authorพิสิทธิ์ สารวิจิตร
Titleคู่มือพัฒนาเพื่อความรุ่งโรจน์และส่งเสริมความก้าวหน้า นักเรียน / พิสิทธ์ สารวิจิตร
Imprint กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [25--]
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 258 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม

จิตวิทยาสังคม ความสำเร็จ การพัฒนาคน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)158.1 พ779คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)158.1 พ779คCHECK SHELVES