Authorสมบูรณ์ ศาลยาชีวิน
Titleจิตวิทยาเพื่อการศึกษาผู้ใหญ่ / สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน
Imprint เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์, 2526
Descript 375 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ผู้สูงอายุ -- จิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)155.6 ส258จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)155.6 ส258จCHECK SHELVES