Authorโสมรัสมิ์ จันทรประภา
Titleการบริหารทางจิตสำหรับเด็กวัยรุ่น / โสมรัสมิ์ จันทรประภา
Imprint [พระนคร] : ไทยวัฒนาพานิช, 2512]
Descript 109 หน้า

การศึกษา จิตวิทยาวัยรุ่น

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)155.5 ส86กCHECK SHELVES
Political Science Library301.15 สกCHECK SHELVES
Political Science Library301.15 สกCHECK SHELVES