Authorโสมรัสมิ์ จันทรประภา, คุณหญิง
Titleการบริหารทางจิตสำหรับเด็กวัยรุ่น / คุณหญิง โสมรัสมิ์ จันทรประภา
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2523
Descript 111 หน้า

SUBJECT

  1. จิตวิทยาวัยรุ่น

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)155.5 ส86ก 2523CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)155.5 ส86ก 2523CHECK SHELVES
Political Science Library155.5 สก 2523CHECK SHELVES