Authorศรีเรือน แก้วกังวาล
Titleวัยรุ่นไทย : ภาพสะท้อนจากมุมหนึ่ง / ศรีเรือน แก้วกังวาล
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523
Descript 287 หน้า

วัยรุ่น จิตวิทยาวัยรุ่น เด็กที่เป็นปัญหา

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library155.5 ศ17วCHECK SHELVES
Communication Arts Library155.5 ศ17วCHECK SHELVES
Economics Library136.7 ศ17วCHECK SHELVES