Authorชัยนาถ นาคบุปผา
Titleโลกของวัยรุ่น / ชัยนาถ นาคบุปผา
Imprint เชียงใหม่ : มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย สำหรับจัดพิมพ์หนังสือเพื่อการศึกษา, 2515
Descript 328 หน้า

วัยรุ่น

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)155.5 ช116ลCHECK SHELVES