Authorไพรซ์, อัลวิน เอช, ค.ศ. 1935-
Title101 วิธีช่วยให้เด็กฉลาด = 101 ways to boost your child's self - esteem / ของ อัลวิน เอช. ไพรซ์ และ เจย์ เอ. แพร์รี ; แปลโดย รักษิณา
Imprint กรุงเทพฯ : วิชาการ, [25--]
Descript [8] 273 หน้า : ภาพประกอบ

จิตวิทยาเด็ก การศึกษาเด็ก เด็ก -- การดูแล

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)155.4 พ983รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)155.4 พ983รCHECK SHELVES