Authorศรียา นิยมธรรม
Titleโปรแกรมการเรียนวิชาจิตวิทยา / โดย ศรียา และ ประภัสร นิยมธรรม
Imprint กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2520
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 299 หน้า

จิตวิทยา พฤติกรรม สุขภาพจิต จิตบำบัด การเรียนรู้ (จิตวิทยา)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)150.1 ศ173ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)150.1 ศ173ปCHECK SHELVES