Titleบทความวิชาการ พัฒนาพัฒนบริหารรอบสองศตวรรษรัตนโกสินทร์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2525
Descript จ, 216 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ

ตำรวจ -- ไทย -- ประวัติ การพัฒนาสังคม ระบบราชการ -- ไทย การบริหาร การพัฒนาประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.95911 ส142บCHECK SHELVES