Titleอีกมิติหนึ่งของ ส. ศิวรักษ์ : บทสนทนาว่าด้วยชีวิต สังคม และการปฏิวัติ / [สัมภาษณ์โดย] พระประชา ปสนนธมโม ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2526
Descript 299 หน้า

CONTENT

จุดยืนนอกระบบ -- การศึกษาที่แท้ -- รากฐานของความเป็นคน -- อารมณ์กับเหตุผล -- เผชิญโลกธรรม -- แสวงหารากของความเป็นไทย -- บทสนทนาว่าด้วยการปฎิวัติ -- วิกฤตการณ์ความเป็นผู้นำ


สุลักษณ์ ศิวรักษ์ 2475- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 อ769CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 อ769CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 อ769CHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.6.S92 อ231 2526DISCARD