Authorอุดร บวรสุวรรณ
Titleเรื่องจากคุณปู่ / อุดร บวรสุวรรณ
Imprint กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2521
Descript 151 หน้า

หนังตะลุง เครื่องถม มะม่วงหิมพานต์ ครกสีข้าว หวาย ไทย(ภาคใต้) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Juvenile Collection (4th Floor)089.9591 อ44รCHECK SHELVES
Central Library : Juvenile Collection (4th Floor)089.9591 อ44รCHECK SHELVES