Titleอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายนิทัศน์ พิชิตกุล ณ เมรุวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2527
Imprint กรุงเทพฯ : ศิริมิตรการพิมพ์, 2527
Descript 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) : ภาพประกอบ

นิทัศน์ พิชิตกุล 2481-2527 รวมเรื่อง น้ำมันหอมระเหย มินต์ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 อน234CHECK SHELVES