Titleที่ระลึกในงานทอดกฐินพระราชทาน ... เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2513 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี / กรมอาชีวศึกษา
Imprint พระนคร : กรม, 2513
Descript 102 หน้า

CONTENT

ประวัติวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร -- สิงห์บุรีในอดีตและปัจจุบัน -- เพลงยาวนายตาบ บุตรสุนทรภู่ -- ความเคลื่อนไหวในการอาชีวศึกษา -- การจัดการศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของกรมอาชีวศึกษา


รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 อ22ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 อ22ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 อ22ทCHECK SHELVES