Titleอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายจรณ สง่าวงศ์ ต.ม., จ.ช. ณ เมรุวัดมกุฎกษัติริยาราม วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2523
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2523
Descript 95 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ธรรมะ คอมพิวเตอร์ แรงงาน -- ไทย การแนะแนวอาชีพ หนังสืออนุสรณ์งานศพ กรรมกร -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 อ234CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 อ234CHECK SHELVES