Titleอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายเผดิม อังสุวัฒนะ ... 18 ธันวาคม 2509
Imprint พระนคร : มิตรนราการพิมพ์, 2509
Descript 238 หน้า

CONTENT

พระบรมราชาธิบาย ว่าด้วยความสามัคคีและพระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว -- สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ของ ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ -- คำประพันธ์บางเรื่อง ของ พระยาอุปกิตศิลปสาร -- เที่ยววัดโพธิ์กับโลหกิจ ของ กรมทรัพยากรธรณี


สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 2331-2415 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ความสามัคคี หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 อ154ผCHECK SHELVES