Titleรอยต่อแห่งยุคสมัย / บรรณาธิการโดย กุลชีพ วรพงษ์, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, c2526
Descript 411 หน้า

CONTENT

วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ -- ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมไทย-- ศิลปะร่วมสมัยสู่ศิลปะในอนาคต -- ความฝันและความเป็นจริงในการประยุกต์ใช้พุทธศาสนาในสังคมไทย -- แนวความคิดและปรัชญาทางสังคมของชนชั้นคนงานไทย -- ขบวนการนักศึกษา -- ปัญหาการพัฒนาของระบบอุดมการทางสังคมและการเมืองไทย


รวมเรื่อง พุทธศาสนากับสังคม นักศึกษากับการเมือง ไทย -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ร192CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ร192CHECK SHELVES
Political Science Library089.9591 กลรCHECK SHELVES
Dharma Centre Libraryพ.54-24LIB USE ONLY
Arts LibraryHM301 ก247รCHECK SHELVES