Titleรวมบทความอุทิศแด่ รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์
Imprint [ม.ป.ท.] : กลุ่มคุณานุสรณ์ปรีดี'83, [25--]
Descript 226 หน้า

CONTENT

หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส -- ลัทธิมอนโร -- ทฤษฎีการบริการสาธารณะ -- แกตต์กับประเทศไทย -- ความหลงบูชาในกฎหมายกับวิถีการผลิต -- การศึกษาวิเคราะห์พื้นเมืองลาวพวนเรื่องท้าวตำพร้า... สุพรรณบุรี -- เมื่อดอกไม้บานในเวียดนาม -- ความหิว : ปัญหาทางกายภาพและสังคม -- ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิดมาร์กซ์กับกฎหมาย


ปรีดี พนมยงค์ 2443-2526 รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ร155CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ร155CHECK SHELVES
Political Science Library089.9591 กรCHECK SHELVES
Political Science Library089.5991 กรCHECK SHELVES