Authorวิพุธโยคะ รัตนรังษี
Titleเพชรน้ำหนึ่งของโบราณาจารย์ / เรียบเรียงรวบรวมโดย พฤฒาจารย์ วิพุธโยคะ รัตนะรังษี
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 640 หน้า : ภาพประกอบ

รวมเรื่อง ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ กายภาพบำบัด โหราศาสตร์ การแต่งคำประพันธ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.95911 พ433CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.95911 พ433CHECK SHELVES