Titleพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจอง วิชัยยะ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 18 เมษายน 2511
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์จำลองศิลป์, 2511
Descript 16, 94 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

สุขภาพจิต / โดย ฝน แสงสิงแก้ว -- หลักพรรคการเมือง / โดย ชูวงศ์ ฉายะบุตร -- อาชญากรรมเกี่ยวกับปัญหาทางครอบครัว / โดย สนิท เชื้อพิบูล


จอง วิชัยยะ สุขภาพจิต พรรคการเมือง ปัญหาสังคม หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 พ717CHECK SHELVES