Authorพูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ. หญิง, 2438-2533
Titleความเชื่อถือศาสนา และจริยธรรมในฐานะเป็นปัจจัย กำลังอำนาจแห่งชาติ / ม.จ.หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
Imprint พระนคร : การพิมพ์ไชยวัฒน์, 2511
Descript 162 หน้า

CONTENT

ศาสนากับชีวิต / โดย พระปริยัติธรรมคุณาธาร -- หอบ หืด / โดย เสนอ อินทรสุขศรี -- ตำราอาหาร / โดย ม.ล.เติบ ชุมสาย


หนังสืออนุสรณ์งานศพ จริยธรรม การปรุงอาหาร หืด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 พ415คCHECK SHELVES