Titleที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพนางพะเยาว์ มหานีรานนท์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม พระนคร ในวันที่ 2 ธันวาคม 2512
Imprint พิษณุโลก : แสงไทยการพิมพ์, 2512
Descript 122 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

ตำนานเมืองพิษณุโลก กับ ประวัติพระพุทธชินราช -- ปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่อง -- พระพิมพ์นางพญา -- สำนวน โวหาร สุภาษิต คำพังเพย และคำอุปมา


รวมเรื่อง หนังสืออนุสรณ์งานศพ พระพุทธชินราช พระเครื่อง พระพิมพ์ สำนวนโวหาร สุภาษิตและคำพังเพย พิษณุโลก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ท535CHECK SHELVES