Authorส. ศิวรักษ์
Titleลายสือสยาม หรือบทความหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ของ ส. ศิวรักษ์ ที่เขียนแต่กลับจากประเทศอังกฤษจนปัจจุบัน (พ.ศ. 2505-2510)
Imprint พระนคร : แพร่พิทยา, 2510
Descript 623 หน้า : ภาพประกอบ

รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)081 ส47ลCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)081 ส47ลCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)081 ส47ลCHECK SHELVES