Authorพูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ. หญิง, 2438-2533
Titleสารคดี / ม.จ. หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, 2509
Descript 148 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

พระสยามเทวาธิราช -- พระเทพบิดร -- เสาชิงช้า -- ช้างเผือก -- ห้องดำรง -- สงกรานต์ -- ฝรั่งคนแรกที่มาเมืองไทย -- ความสนุกในบรมมหาราชวัง -- วันสวรรคตในรัชกาลที่ 5 -- ผ้าป่า-ปลายรัชสมัยที่ 5 -- นางแก้ว -- ครู -- แม่ศรีเรือน -- สาธารณสถาน -- การอ่านคน -- นามสกุล -- อารมณ์ของวัย -- การปล่อยตัว -- ภาษาสี -- การบวชพระ -- ท่านเชื่ออะไร -- สวรรค์และนรก -- พระไตรลักษณ์ -- พระนิพพาน


คำมูล เทพวงศ์ เจ้า 2427-2508 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2396-2453 ศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ สมเด็จพระ 2406-2462 หอสมุดดำรงราชานุภาพ Pinto Fernoa Mendes รวมเรื่อง หนังสืออนุสรณ์งานศพ พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม ราชสำนักและข้าราชสำนัก สตรี -- การศึกษา กฐินและผ้าป่า ครู มารยาทและการสมาคม สี เสียง สังเวชนียสถาน ไตรลักษณ์ นิพพาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)081 พ415สCHECK SHELVES