Authorพิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น, 2428-2517
Titleชุมนุมนิพนธ์ / กรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากร
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2512
Descript 97 หน้า : แผนที่

CONTENT

บรมราชาภิเษก -- อาคารชนิดไรที่เรียกว่าพระเชตวัน -- วัดพระเชตุพนในรัชกาลที่ 2 -- ธรรมเนียมใส่โกศมีมาแต่ไหน -- โกศ -- ไปนอกฟ้าป่าหิมพาน -- ราชอาณาจักร์ทะเลใต้


จำเนียร วาสนะสมสิทธิ์ พล.ต.ท 2441-2512 รวมเรื่อง หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)081 พ34ช 2512CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)081 พ34ช 2512CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)081 พ34ช 2512CHECK SHELVES