Authorสุภา ศิริมานนท์, 2457-2529
Titleคอร์รัปชั่นในวงการหนังสือพิมพ์ / สุภา ศิริมานนท์
Imprint กรุงเทพฯ : สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 2519
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 185 หน้า

จรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)070.172 ส46คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)070.172 ส46คCHECK SHELVES
Political Science Library070 สคCHECK SHELVES
Political Science Library070 สคCHECK SHELVES
Communication Arts Library070 ส 2519CHECK SHELVES
Communication Arts Library070 ส 2519CHECK SHELVES
Communication Arts Library070 ส 2519CHECK SHELVES
Communication Arts Library070 สCHECK SHELVES