Authorนิคม มูสิกะคามะ
Titleวิชาการพิพิธภัณฑ์ / เรียบเรียงโดย นิคม มูสิกะคามะ, กุลพันธาดา จันทร์โพธิ์ศรี และ มณีรัตน์ ท้วมเจริญ
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 351 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)069 น31ว 2521CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)069 น31ว 2521CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)069 น31ว 2521CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)069 น31ว 2521CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)069 น31ว 2521CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)069 น31ว 2521CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)069 น31ว 2521CHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)727.6 น31วCHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)727.6 น31วCHECK SHELVES
Science Library : Dept. of Biology 069 น31ว 2521CHECK SHELVES