Authorการสัมมนาเรื่อง การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก (2515 : นครหลวงฯ)
Titleการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก : รายงานการสัมมนา ณ ศูนย์ฝึกอบรมครู กรมสามัญศึกษา 17-20 กุมภาพันธ์ 2515 / จัดโดย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย โดยความอุปถัมภ์ของ คณะกรรมการแห่งชาติ เพื่อจัดงานปีหนังสือระหว่างชาติ 2515 ; พ.ต.หญิง ผะอบ โปษะกฤษณะ ผู้อำนวยการ
Imprint นครหลวงฯ : สมาคม, 2515
Descript 281 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.

CONTENT

ข้อคิดเกี่ยวกับหนังสือสำหรับเด็ก / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, คุณหญิงอัมพร มีศุข... -- เขียนหนังสือให้เด็กชอบอ่าน / ผกาวดี อุตตโมทย์, ชูวงศ์ ฉายะจินดา, อนุช อาภาภิรม -- ภาพที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี / ประยูร จรรยาวงษ์ -- ทำหนังสืออย่างไรเด็กจึงชอบอ่าน / อวบ สาณะเสน, แสงอรุณ รัตกสิกร -- เรื่องที่ข้าพเจ้าชอบอ่าน / อมรวิชช์ นาครทรรพ, ศรวณี จินายน, นรากร นาวานุเคราะห์, ศรีสมร มูรพันธ์ -- การส่งเสริมตลาดหนังสือสำหรับเด็กในเมืองไทย / กำธร สถิรกุล, วีระ ต. สุวรรณ, ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์


วรรณกรรมสำหรับเด็ก -- การประชุม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)028.506 ร26CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)028.506 ร26CHECK SHELVES
Education Library028.5 ภ282รCHECK SHELVES
Arts Library : Rarebook CollectionRB PN1008.3 ก227 2515CONTACT STAFF