Titleแนวคิดในการสร้างและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน / แผนกห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ กองอุปกรณ์การศึกษา กรมวิชาการ
Imprint [พระนคร] : กรม, 2505
Descript 42 หน้า : ภาพประกอบ

ห้องสมุดโรงเรียน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)027.8 ว32นCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)027.8 ว32นCHECK SHELVES