Authorอังสนา ดุสิตากร
Titleการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า / อังสนา ดุสิตากร
Imprint เชียงใหม่ : ห้องจำหน่ายหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524
Descript 171 หน้า : ภาพประกอบ

บริการสารสนเทศ บริการตอบคำถาม ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด หนังสืออ้างอิง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)025.52 อ494กCHECK SHELVES