Authorแม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง
Titleคู่มือบรรณารักษศาสตร์ ตามหลักสูตรวิชาชุดครูประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา และคู่มือผู้ทำงานในห้องสมุดทุกประเภท / โดย แม้นมาส ชวลิต และสิรินทร์ ช่วงโชติ
Imprint [พระนคร] : เกษมบรรณกิจ, 2511
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 796 หน้า : ภาพประกอบ

บรรณารักษศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library020 ม75ค2CHECK SHELVES