Titleรายชื่อหนังสือวิชาการศึกษาในห้องสมุดศูนย์วัสดุ การศึกษา / หน่วยห้องสมุด ศูนย์วัสดุเพื่อการศึกษา กรมวิชาการ
Imprint [พระนคร] : กรม, 2509
Descript 155 หน้า

การศึกษา -- บรรณานุกรม บรรณานุกรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)016.37 ว32รLIB USE ONLY