Titleบัญชีรายชื่อคัมภีร์ใบลาน จังหวัดลำปาง (งานสำรวจปี 2523-2524) / โดย โครงการวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ งานวิจัยลานนาศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Imprint เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2524
Descript 234 หน้า

คัมภีร์ใบลาน -- บัญชีรายชื่อ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)016.294382 ช612บLIB USE ONLY
Arts Library : Reference CollectionZ6601.A3 ช272บLIB USE ONLY
Arts Library : Reference Collectionอ Z6601.A3 ช272บLIB USE ONLY
Arts Library : Reference Collectionอ Z6601.A3 ช272บLIB USE ONLY